- home
    - contact
    - beregening
    - verlichting
    - omheining
 
   

 

Welkom op paardenbak.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het: aanleggen, onderhouden en vernieuwen van paardenbakken en omgeving.

Meer dan een zandbak:
Door het gebruik van een uniek drainagesysteem en andere materialen, leveren wij absoluut droge paardenbakken.
Het aanbrengen van speciale waterdoorlatende lagen boven de normale drainage (drainbuizen), zorgt ervoor dat het regenwater direct wordt afgevoerd.
Dit in tegenstelling tot een confessionele bak, waarbij doorgaans na een fikse regenbui de grond snel verzadigd raakt en het afhankelijk van de grondsoort een tijdje duurt voordat het regenwater de drain bereikt en zodoende langzaam wordt afgevoerd.
Bovendien hebben de materialen die wij gebruiken op termijn geen last van dichtslibben, zodat ook na jaren intensief gebruik, de bak zeer goed blijft afwateren.
Onze Paardenbakken zijn dan ook zonder meer van duurzame kwaliteit.

Sleep-vlakbak:
Voor het uitvlakken van uw bak hebben wij een speciale sleep-vlakbak in ons assortiment, met deze door ons ontwikkelde machine kunt u het zandbed op een eenvoudige en snelle wijze weer keurig vlak krijgen.